Käyttöindikaatiot

Painevaatteita käytetään hypertrofisten arpien, keloidien ja eryteeman ehkäisyyn ja hoitoon. Painehoidosta hyödytään vain mikäli arpi ei ole vielä kypsynyt kokonaan. Kasvava arpi on tuore, kutiseva ja punoittava. Painevaate madaltaa arpea ja nopeuttaa paranemisprosessia. Painevaatteet ovat yleisesti hyväksytty hoitomuoto mm. palovammasta johtuvan arpikudoksien hoitoon. Painehoidon on osoitettu ohentavan dermistä, jolloin kollageenisäikeet uudelleenjärjestyvät epidermiksen mukaisesti. Vaatteen luoma paine vähentää kudosturvotusta sekä solujakaantumista. Tällöin arpi madaltuu, kun ihon kollageenisäikeet asettuvat epidermiksen suuntaisesti. Painevaatteen käytön yhteydessä voidaan käyttää myös erillisiä arvenhoitotuotteita (geelilevyt, silikonit).

Painehoitoa käytetään ennaltaehkäisevästi haavoille sekä ihonsiirteille, joilla on pitkä parantumisaika ja joissa on hypertrofisten arpien syntymisen riski. Painevaatteet pitäisi ottaa käyttöön heti, kun parantuva iho kestää optimaalista arvenhoitoon käytettävää painetta. Ensipainevaatteita, joissa on matalampi painetaso, voidaan käyttää välittömästi jo ennen varsinaista arpihoidon aloittamista. Vaatteita pitäisi käyttää 23 tuntia päivässä, keskimäärin 12 kuukauden ajan, tai niin pitkään kunnes arpi on täysin kypsynyt. Optimaalisen hoitopaineen saavuttamiseksi, painevaatteet pitäisi valmistaa mittatilauksena, jotta kudoksiin ei aiheutettaisi vahinkoa.

Huom: Vaatteiden istuvuutta pitää tarkkailla säännöllisesti kudosvahingon välttämiseksi. Painevaatteen teoreettinen paine pitäisi olla lähellä kapillaarien verenpainetta (20-30 mmHg). Vaate on vaihdettava tai muokattava joka toinen tai kolmas kuukausi optimaalisen paineen ja tuloksen saavuttamiseksi. Aktiivisilla potilailla (työelämässä olevat aikuiset ja lapset) tarve uusimiseen voi olla tiuhempikin. Painevaatteet on uusittava kun ne menettävät elastisuutensa, eivät pysy alkuperäisessä muodossaan, ovat öljyisiä, niissä on reikiä tai ongelmia vetoketjujen ja muiden kiinnityksien kanssa.

Lymed valmistaa mittatilaustuotteita jokaiseen kehon osaan huolimatta vamman laajuudesta. Painehoidon vaikutukset arvenkasvuun:

 • Hypertrofisten arpien ehkäiseminen ja hoito
 • Painevaate nopeuttaa arven kypsymistä
 • Dermis ohenee ja kollageenisäikeet uudelleenjärjestyvät epidermiksen mukaisesti
 • Arpi madaltuu ja pehmenee
 • Arven väri vaalenee
 • Poistaa kutinaa ja kipua

Arpihoitoon tarkoitettujen Lymed-painevaatteiden paine on rakennettu tasaisesti koko tuotteen laajuudelta. Lymed Skin-tuotteet ovat tehty pääasiassa mittojen mukaan. Tuotteita käytetään yksilölliseen arpihoitoon optimaalisella arvenhoitopaineella. Lymed Interim & Light-tuotteet ovat standardikokoisia kevyt- ja ensipainevaatteita, joita voidaan käyttää arpihoidossa ennen mittatilaustuotteiden tilaamista. Lymedin kevyt- ja ensipainevaatteet voivat saavuttaa 10-18 mmHg teoreettisen paineen, jolla on todettu olevan hyötyjä hypertrofisten arpien alkuvaiheen ehkäisyssä.

Sources: (Pressure garment therapy (PGT) of burn scars: evidence-based efficacy, 2013, B.S. Atiyeh, A.M. El Khatib,∗ and S.A. Dibo, Deitch 1983 [4a], Bloemen 2009 [5a], Davoodi 2008 [5b], Staley 1997 [5b], Robson 1992 [5b], Haq 1990 [3b], Latenser 2002 [5a], Niessen 1999 [5a], Berman 2008 [5b], Kloti 1982 [3a], Kloti 1979 [3b], Gauglitz 2011 [5a], Ogawa 2010 [5a], Esselman 2006 [5a], Latenser 2002 [5a], Mustoe 2002 [5a], Yamaguchi 1986 [2a], Candy 2010 [2a], Engrav 2010 [2a], Van den Kerckhove 2005 [2a], Garcia-Velasco 1978 [2b], Joseph M McCulloch & Luther C Kloth, Lymed)

Turvotuksen hoidossa paine on rakennettu tuotteeseen niin, että se vähenee proksimaalisesti alhaalta ylöspäin, kehon keskikohtaa kohden, paineen ollessa kovimmillaan kehon ääriosissa. Vaatteita kutsutaan lääkinnällisiksi kompressiovaatteiksi. Kompressiohoidolla tarkoitetaan kompressiotuotteilla toteutettavaa turvotuksen poistoa tai ennaltaehkäisyä. Kompressiohoidossa käytetään kaikkia kompressioluokkia, A-IV.

Kompressiohoitoa tarvitaan aina kun henkilöllä on laskimoiden vajaatoimintaa, lymfaödeema, laskimoperäinen säärihaava, loukkaantumisesta tai leikkauksesta johtuva turvotus. Turvotus syntyy, kun kudoksissa solujen välitilaan kertyy nestettä. Kertymisen syynä voi olla imusuoniston tai pinta-laskimoiden vajaatoiminta tai kudosvaurio. Kompressiotuotteilla autetaan kehon luonnollista lymfakiertoa.

Laskimoiden vajaatoiminnasta johtuva jalkojen turvotus syntyy, kun veren paluu alaraajoista laskimoita pitkin hidastuu ja laskimopaineen noustessa nestettä tihkuu hiussuonista kudoksiin eikä verisuoniston rinnalla kulkevan imusuoniston kapasiteetti riitä enää poistamaan kertynyttä nestettä. Laskimovajaatoiminnan yleisin ilmenemismuoto ovat suonikohjut, joita ilmenee 1/3 naisista, mutta se voi edetä myös ilman näkyviä muutoksia. Laskimovajaatoiminnan alkuvaiheessa turvotusta esiintyy vain iltaisin.

Pidemmälle edenneessä laskimovajaatoiminnassa kudos-aineenvaihdunta heikkenee ja aiheuttaa suonikohjujen lisäksi säären alueen ihomuutoksia sekä tulehdusreaktion, jolloin myös imusuonisto vahingoittuu. Jatkuva turvotus saattaa aiheuttaa jopa säärihaavan. Turvotuksen ennaltaehkäisyä suositellaan istuma- ja seisomatyötä tekeville sekä matkakäyttöön lento-, juna- ja automatkoille. Ennaltaehkäisy on tärkeää myös raskauden aikana ja leikkausten jälkihoidossa. Perintötekijöistä johtuvien sairauksien oireiden alkamista voidaan viivästyttää huomattavasti ennalta-ehkäisevän hoidon avulla.

Kompressiotuotteita käytetään aina jalkeilla ollessa, hoitoon vahvasti sitoutuen. Kompressiohoidon käytölle nukkuessa tai levossa ei ole estettä, mutta tuotteen voi poistaa tai kompressiotasoa laskea, jos se tuntuu epämukavalta.

Kompressiohoidon eli turvotuksen estohoidon tavoitteet:

 • Ennaltaehkäisy
 • Ylimääräisen nesteen poistaminen elimistöstä
 • Tulehduksen vähentäminen
 • Kivun vähentäminen

Lymed Compression-tuotteet ovat pääasiallisesti mittatilaustuotteita, joiden kompressioluokka valitaan potilaan oman hoitohenkilökunnan kanssa.


CCL A: ennaltaehkäisy (10-14 mmHg)
– Henkilöt, joilla alttiutta imunestekierron häiriöihin
– Lievä, ohimenevä turvotus
– Laajentuneet verisuonet (telangiectasia)

CCL I: mieto (15-21 mmHg)
– Suonikohjut
– Päivittäinen turvotus, eli lymfaödeema
– Raajojen kärkiosien sinerrys (akrosyanoosi)
– Suonikohjuleikkauksien ja laajentuneiden verisuonten laseroinnin jälkihoito
– Nivelrikko (artroosi)

CCL II: keskivahva (23-32 mmHg)
– Laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito
– Säärihaavojen hoito
– Suonikohjuleikkauksien ja laajentuneiden verisuonten laseroinnin jälkihoito
– Trauman jälkihoito
– Laskimovajaatoiminta
– Parantumaton lymfaödeema
– Lipoedeema

CCL III: vahva (34-46 mmHg)
– Vakava lymfaödeema
– Krooninen ihonalaiskudoksen tulehdus
– Parantumaton lymfaödeema

CCL IV: erittäin vahva (>49 mmHg)
Ylläolevat indikaatiot äärimmäisen vakavassa muodossa

Sources: (Lymed, Brijesh Nair Indian Dermatol Online J. 2014 Jul-Sep; 5(3): 378–382., Suomen Haavanhoitoyhdistys http://shhy.fi/site/assets/files/1041/potilashoito-ohje.pdf)

Post-operatiivisia tukivaatteita käytetään erilaisten leikkausten jälkihoidossa poistamaan ja ehkäisemään turvotusta, mustelmia sekä lievittämään leikatun alueen kipua. Painehoito toimii näin myös kuntoutuksen tukena liikeratojen laajentuessa ja turvotuksen poistuessa. Useat lähteet toteavat, että post-operatiivisia tukivaatteita käyttämällä voidaan nopeuttaa leikkauksesta toipumista, sillä ne estävät turvotuksen muodostumista ja poistavat jo operoidulle alueelle kerääntynyttä ylimääräistä nestettä. Turvotuksen poiston ohella tukivaatteita käytetään myös kudosten uudelleenkiinnittymisen apuna.

Tavoitteet:
• Kaikenlaisten leikkausten jälkihoito
• Turvotuksen ja arven hoito samanaikaisesti
• Kudosten uudelleenkiinnittyminen

Käyttöindikaatioesimerkkejä:
• Rasvaimuoperaatiot
• Rintojen korjaukset ja muokkaukset
• Vatsan/alavartalon alueen toimenpiteet
• Synnytykset ja keisarinleikkaukset
• Kasvojen alueen toimenpiteet
• Olkavarsien operaatiot

Lymed Post-operation-tuotteet leikkauksien jälkihoitoon ovat vakiokokoisia tuotteita, jotka on helppo valita muutaman mitan perusteella. Lymed Post-operation-tuotemallisto voidaan myös tarvittaessa valmistaa mittatilauksella, potilaan omien mittojen mukaan.

Somaattinen hermosto on vastuussa ihmisen motorisesta toiminnasta sekä tuntohermoista, jotka vievät ja tuovat viestejä keskushermostoon ihmisen aistielimistä. Neurologisten painevaatteiden toiminta perustuu asento- ja liikeaistia voimistaviin vaikutuksiin sekä syvätunnon herättämisen vaikutuksiin. Erilaisissa sensorisen integraation häiriötiloissa painevaatteen tuottama paine laajoilla alueilla voi auttaa sietämään tuntoaistimuksia ja pääsemään yli tuntoaistimusten aiheuttamasta ärsytyksestä sekä pahanolon tunteesta. Tällä on luonnollisesti suotuisa vaikutus keskittymiskykyyn ja yleiseen rauhoittumiseen.

Painevaatteilla hoidetaan myös erilaisia kiputiloja. Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu tarkoittaa kiputilaa, jonka aiheuttaa somatosensorisen järjestelmän vaurio tai sairaus. Neuropaattisen kivun eri komponentit vaihtelevat potilaasta ja kiputilasta toiseen. Painevaatteet toimivat pitkäkestoisen ja vaikean kivun hallinnassa ns. stimulaatiohoitona. Tällöin jopa heikoilla ärsykkeillä voidaan lievittää koettua kipua. Kivun yhteydessä todetaan usein myös unihäiriöitä, väsymystä, mielialan laskua, ahdistuneisuutta ja lihasperäisiä
oireita, joihin painevaatteen käytöllä on havaittu olevan positiivisia, subjektiivisia vaikutuksia. Useimmilla potilailla nämä oireet ovat tulleet kroonisen kuormittavan kipuongelman (CRPS) myötä.

Lymed Sense-neurologisia painevaatteita käytetään pääasiallisesti mittatilauksena muun muassa CP-vammaisten, autistien, hypotoniasta kärsivien, halvaus- ja Erbin pareesin potilaiden kuntouttamisessa sekä muissa lasten ja aikuisten neurologisissa fysio- ja toimintaterapioissa. Sense-neurologisilla painevaatteilla helpotetaan mm. vartalon hallintaa ja hahmottamista sekä lisätään toiminnallisuutta ja hallittua liikkumista. Sense-somaattisia painevaatteita käytetään mittatilaustuotteina myös kivun hoitoon ja hallintaan. Tuotteet tehdään joko tasaisella tai progressiivisella paineella (tai näitä kahta yhdistelemällä) aina tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

Lymed Interim & Light-vakiokokoisia tuotteita voi käyttää helppona apuna mittatilaustuotteiden rinnalla kipuhoidossa. Näiden tuotteiden käyttö toimii kivun hallinnassa ns. stimulaatiohoitona. Hoidon teoreettisena perustana on porttikontrolliteoria (1965, Ronald Melzack ja Patrick Wall), jonka mukaan paksujen sensoristen säikeiden stimulaatio vähentää ohuiden kipua välittävien säikeiden kautta tulevaa aktivaatiota selkäytimen tasolla. Teorian mukaan fyysinen kipu ei ole suoraa seurausta kipuhermosolujen reseptorien aktivoitumisesta, vaan kivun havaitsemista säätelee eri hermosolujen vuorovaikutus. Täten jopa heikot ärsykkeet, kuten puhallus tai silitys, voivat lievittää kipua.

Neurologisilla painevaatteilla saavutettuja tuloksia:

 • Vartalon hallinta ja tukeminen
 • Lihastonuksen kontrollointi
 • Syvätunnon herättäminen
 • Toiminnallisuuden lisääminen
 • Rauhoittava vaikutus
 • Vartalon hahmottaminen/itsensä tiedostaminen
 • Kivun hallinta

Paine tukee lihaksia ulkopuolelta ja parantaa näin lihasten suorituskykyä. Lihasten aineenvaihdunta paranee ja palautuminen nopeutuu. Paine ehkäisee myös lihaskramppeja ja loukkaantumisriski pienenee. Painevaatteita voidaan soveltaa kaikenlaiseen urheiluun ja liikuntaan, huippu-urheilijasta kuntoilijaan. Painevaate toimii urheilussa samalla toimintaperiaatteella kuin neurologisessa fysioterapiassa, edistämällä asento- ja liikeaistia sekä vakauttamalla kehoa, jolloin raajojen hahmotuskyky paranee.

Urheiluun suunnitelluilla tukivaatteilla voidaan korjata myös kehon virheasentoja ja vanhojen vammojen aiheuttamia ongelmia. Tukivaatteista on hyötyä erityisesti liiketarkkuutta vaativissa taitolajeissa kuten jalkapallo. Vaate voidaan suunnitella tarpeiden mukaiseksi paineen muutoksilla ja remmeillä huomioiden esim. vanhat vammat, lihasepätasapaino ja urheilijan rakenteelliset ominaisuudet.