Neurologinen käyttö

Somaattinen hermosto on vastuussa ihmisen motorisesta toiminnasta sekä tuntohermoista, jotka vievät ja tuovat viestejä keskushermostoon ihmisen aistielimistä. Neurologisten painevaatteiden toiminta perustuu asento- ja liikeaistia voimistaviin vaikutuksiin sekä syvätunnon herättämisen vaikutuksiin. Erilaisissa sensorisen integraation häiriötiloissa painevaatteen tuottama paine laajoilla alueilla voi auttaa sietämään tuntoaistimuksia ja pääsemään yli tuntoaistimusten aiheuttamasta ärsytyksestä sekä pahanolon tunteesta. Tällä on luonnollisesti suotuisa vaikutus keskittymiskykyyn ja yleiseen rauhoittumiseen.

Painevaatteilla hoidetaan myös erilaisia kiputiloja. Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu tarkoittaa kiputilaa, jonka aiheuttaa somatosensorisen järjestelmän vaurio tai sairaus. Neuropaattisen kivun eri komponentit vaihtelevat potilaasta ja kiputilasta toiseen. Painevaatteet toimivat pitkäkestoisen ja vaikean kivun hallinnassa ns. stimulaatiohoitona. Tällöin jopa heikoilla ärsykkeillä voidaan lievittää koettua kipua. Kivun yhteydessä todetaan usein myös unihäiriöitä, väsymystä, mielialan laskua, ahdistuneisuutta ja lihasperäisiä
oireita, joihin painevaatteen käytöllä on havaittu olevan positiivisia, subjektiivisia vaikutuksia. Useimmilla potilailla nämä oireet ovat tulleet kroonisen kuormittavan kipuongelman (CRPS) myötä.

Lymed Sense-neurologisia painevaatteita käytetään pääasiallisesti mittatilauksena muun muassa CP-vammaisten, autistien, hypotoniasta kärsivien, halvaus- ja Erbin pareesin potilaiden kuntouttamisessa sekä muissa lasten ja aikuisten neurologisissa fysio- ja toimintaterapioissa. Sense-neurologisilla painevaatteilla helpotetaan mm. vartalon hallintaa ja hahmottamista sekä lisätään toiminnallisuutta ja hallittua liikkumista. Sense-somaattisia painevaatteita käytetään mittatilaustuotteina myös kivun hoitoon ja hallintaan. Tuotteet tehdään joko tasaisella tai progressiivisella paineella (tai näitä kahta yhdistelemällä) aina tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

Lymed Interim & Light-vakiokokoisia tuotteita voi käyttää helppona apuna mittatilaustuotteiden rinnalla kipuhoidossa. Näiden tuotteiden käyttö toimii kivun hallinnassa ns. stimulaatiohoitona. Hoidon teoreettisena perustana on porttikontrolliteoria (1965, Ronald Melzack ja Patrick Wall), jonka mukaan paksujen sensoristen säikeiden stimulaatio vähentää ohuiden kipua välittävien säikeiden kautta tulevaa aktivaatiota selkäytimen tasolla. Teorian mukaan fyysinen kipu ei ole suoraa seurausta kipuhermosolujen reseptorien aktivoitumisesta, vaan kivun havaitsemista säätelee eri hermosolujen vuorovaikutus. Täten jopa heikot ärsykkeet, kuten puhallus tai silitys, voivat lievittää kipua.

Neurologisilla painevaatteilla saavutettuja tuloksia:

  • Vartalon hallinta ja tukeminen
  • Lihastonuksen kontrollointi
  • Syvätunnon herättäminen
  • Toiminnallisuuden lisääminen
  • Rauhoittava vaikutus
  • Vartalon hahmottaminen/itsensä tiedostaminen
  • Kivun hallinta