Paineellisilla sukilla on monta nimeä: kompressiosukka, lentosukka, tukisukka ja niin poispäin. Mitä nämä kaikki tarkoittavat?

Tuotteita voidaan tehdä joko tasaisella paineella (esim. arpihoitoon) tai progressiivisesti alenevalla paineella, eli kompressiolla. Kompressiosukilla on useita kutsumanimiä.

Ennaltaehkäisevän kompressioluokan sukkia (luokka A) kutsutaan usein termeillä ”tukisukat” tai ”lentosukat”. Termit ovat jääneet yleiseen käyttöön vanhoista kauppanimikkeistä. Termi ”kompressiosukka” kuvaa parhaiten tuotteiden käyttötarkoitusta ja on virallinen nimitys näille tuotteille.

Kompressiosukkia tehdään eri vahvuisissa kompressioluokissa. Kompressiosukkia on saatavilla sekä ennaltaehkäisevässä kompressioluokassa A että lääkinnällisissä kompressioluokissa I-IV. Virallisiin kompressioluokkiin I-IV kuuluvia tuotteita kutsutaan Suomessa lääkinnällisiksi kompressiosukiksi ja ulkomailla termeillä ”medical compression socks” tai ”therapeutic compression socks”. Lääkinnälliset tuotteet soveltuvat sairauksien ja vaivojen hoitamiseen ja niissä on aina ilmoitettu tuotteiden elohopeamillimetritasot.