03/06/2015

Uusi tutkimus saapunut, mitoilla tehty painevaate auttaa palautumisessa

Jyväskylän yliopiston Lennu Metsäranta tutki miten Lymed-mittatilauspainehousut vaikuttavat palautumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mittatilaustyönä tehtyjen kompressiohousujen (Lymed Oy) vaikutuksia isometrisen voimantuoton, vastus lateraliksen paksuuden, testosteroni- ja kortisolipitoisuuksien, kreatiinikinaasipitoisuuksien ja subjektiivisen lihaskivun tunteen palautumiseen hypertrofisen, maksimivoima- ja nopeusvoimakuormituksen jälkeen. Tutkimusaikana oli suorituksien jälkeiset kaksi vuorokautta (48 tuntia). Koehenkilöinä oli viisitoista urheilua harrastavaa miestä.

Koehenkilöt suorittivat kuormitukset palautuen sekä housuilla että ilman housuja, toimien omana kontrolliryhmänään. Hypertrofinen kuormitus aiheutti kuormituksista suurimmat akuutit hormonivasteet: suurimman laskun isometrisessä voimantuotossa, suurimman lihasturvotuksen ja suurimman lihaskivun tunteen. Kompressiohousuilla palauduttaessa hypertrofisen kuormituksen jälkeen isometrinen voimantuotto palautui 4.4 % enemmän jo 24 tunnissa ja 7.4 % enemmän 48 tunnissa, verrattuna kontrollitilanteeseen. Lihasturvotus oli merkitsevästi pienempää sekä 24 tunnin että 48 tunnin hypertrofisen kuormituksen jälkeen kompressiotilanteessa. Tämä sama asetelma toteutui myös 48 tunnin nopeusvoimakuormituksen jälkeen.

Subjektiivinen tunne lihaskivusta oli merkitsevästi pienempää 24 tunnin maksimivoimakuormituksen jälkeen ja lähes merkitsevästi pienempää 48 tunnin hypertrofisen kuormituksen jälkeen. Kreatiinikinaasipitoisuus 48 tunnin hypertrofisen kuormituksen jälkeen oli lähes merkitsevästi pienempää kompressiotilanteessa. Testosteronipitoisuus oli alentuneena lepotasoon verrattuna vielä 48 tuntia kuormituksesta silloin, kun palauduttaessa ei käytetty kompressiohousuja.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mittatilaustyönä tehdyt kompressiohousut vaikuttavat positiivisesti palautumiseen raskaan voimaharjoituksen jälkeen. Kompressiohoitoa voidaan suositella varsinkin huippu-urheiluun lajeihin, jotka aiheuttavat voimantuoton heikkenemistä, lihasvaurioita, lihasturvotusta ja lihaskipua, joko harjoituskaudella tai kilpailukaudella.

Lue pro gradu-tutkielma kokonaisuudessaan alla olevasta Jyväskylän yliopiston valmennus- ja testausopin laitoksen linkistä: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45990

<<<  Palaa takaisin uutisiin