02/06/2016

Uusi tutkimus EDS-potilaiden painevaatteiden käytöstä

Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia haasteita nivelten yliliikkuvuus aiheuttaa potilaiden arkeen, ja mitä vaikutuksia painevaatteiden käytöllä saavutetaan potilaiden arjessa. Nivelten yliliikkuvuutta aiheuttavat esimerkiksi Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja hypermobiliteettioireyhtymä. Yhteistyökumppanina on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Fysiatrian poliklinikka.

Aineisto kerättiin Töölön sairaalassa tammi-helmikuussa 2016. Potilaita (n=11) haastateltiin ennen ja jälkeen painevaatteen koekäytön käyttäen The Canadian Occupational Performance and Measure -arviointimenetelmää (COPM). Aineistoa kerättiin haastattelujen yhteydessä myös itsearvioinneilla. The Tampa Scale of Kinesiophobia-itsearvioinnilla kerättiin tietoa liikkumisen pelosta ja QuickDASH-itsearvioinnilla tarkasteltiin yläraajan käytön haasteita. Teoreettisena taustana toimivat Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E), biomekaaninen viitekehys ja toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF. Potilaiden arjen haasteita analysoitiin ICF:n avulla ja tilastollinen analyysi tehtiin käyttämällä SPSS-ohjelmaa. Kokemukset painevaatteiden käytöstä analysoitiin käyttämällä sisällön analyysia.

Tulokset osoittavat, että suurin osa potilaiden arjen haasteista sijoittuu ICF:n mukaan suoritukset ja osallistuminen -osa-alueelle, tarkemmin analysoituna itsestä huolehtimisen, kotielämän ja liikkumisen osa-alueille. Tulosten mukaan painevaatteiden käyttö vähensi kipuja ja käytöllä saavutettiin positiivisia muutoksia liittyen asennon hallintaan ja yleiseen olotilaan. Potilaat kärsivät arjessaan paljon kivusta ja kipuun liittyvästä liikkumisen pelosta ja heillä on paljon ongelmia yläraajan käytössä. Painevaatteiden käyttö vähensi kipua ja yläraajan käyttöön liittyviä ongelmia. Potilailla oli myös vähemmän ongelmia liittyen suorituksiin ja osallistumisiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että potilailla on paljon haasteita arjessaan ja että painevaatteen käyttö vähentää ongelmia arjessa. Potilailla oli painevaatteen käytön seurauksena vähemmän rajoituksia liittyen liikkumisen pelkoon ja vähemmän ongelmia yläraajan käytössä. Painevaatteiden käyttö siis vaikutti positiivisesti arkeen potilailla, joilla nivelten yliliikkuvuus aiheuttaa ongelmia.

Opinnäytetyö siirretään myös linkiksi Lymedin tutkimukset-osioon. Lue opinnäytetyö kokonaisuudessaan tästä linkistä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605046118

<<<  Palaa takaisin uutisiin