20/12/2016

Uutta! Painevaatteen vaikutus lasten hieno- ja karkeamotoriikkaan

Painevaatteen intensiivisen käyttöjakson vaikutus motorisesti taitamattomien lasten hieno- ja karkeamotoriikkaan

TAMK 2016
Lassi Fröberg
Antti Hokkanen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia painevaatteen intensiivisen käyttöjakson vaikutusta motorisesti taitamattomien lasten hieno- ja karkeamotoriikkaan. Tutkimus menetelmänä käytimme kokeellista tutkimusta. Tutkimukseen osallistui kevään 2016 aikana 14 lasta, iältään 4–11 vuotta. Lapsia yhdistivät motorisen toiminnan ongelmat ja hypotonisuus. Tutkimusaika oli noin seitsemän viikkoa sisältäen
alkuarvioinnin, kuuden viikon painevaatteen käyttöjakson ja loppuarvioinnit painevaatteen kanssa ja ilman painevaatetta. Painevaatteen käyttöaika päivää kohti asetettiin vähintään kuuteen tuntiin. Motoriikan arvioinneissa käytetty testi oli käden taitoja, suuntaamista
ja kiinniottamista sekä tasapainoa testaava Movement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC-2)-testi.

Kuuden viikon intensiivisellä painevaatteen käytöllä oli positiivinen vaikutus tutkimusjoukon lasten hieno- ja karkeamotoriseen toimintaan. Tutkimusjoukon kokonaispisteiden keskiarvo nousi alkuarvioinnista 24,8 prosenttia painevaatteen kanssa tehtyyn loppuarviointiin ja 17,4 prosenttia ilman painevaatetta tehtyyn loppuarviointiin. Movement Assessment Battery for Children 2-testin osa-alueista tasapainon osa-alueen keskiarvopisteet nousivat vastaavasti 38,2 prosenttia ja 25,9 prosenttia. Hienomotoriikan keskiarvopisteet nousivat 24,9 prosenttia ja 21,3 prosenttia. Heittämisen ja kiinniottamisen keskiarvopisteet muuttuivat 8,8 prosenttia ja -0,5 prosenttia. Tilastollisesti suuntaa-antavia tuloksista olivat kokonaispisteiden keskiarvon nouseminen painevaatteen kanssa tehtyyn loppuarviointiin (p = 0,09) sekä tasapainon keskiarvopisteiden kehitys painevaatteen kanssa tehtyyn loppuarviointiin (p = 0,06).

Tutkimuksen tulos tukee painevaatteen käyttöä motorisesti taitamattoman lapsen fysio- ja toimintaterapian tukena. Tulosten yleistettävyyden kannalta on kuitenkin tarvetta laajemmalle vertailevalle tutkimukselle selvitettäessä painevaatteen vaikutusta lasten motorisiin taitoihin. Määrällisen arvioinnin lisäksi jatkotutkimuksissa korostuu myös motorisen toiminnan laadullisen arvioinnin tarve.

Lue tutkimus kokonaisuudessaan Theseus-linkistä täältä!

<<<  Palaa takaisin uutisiin