fbpx

Mikä painevaate?

Painevaatteella toteutettu painehoito on lääkinnällinen hoitomuoto, jonka avulla voidaan vaikuttaa erilaisiin sairauksiin ja ongelmiin. Painevaatteiden käyttäjiin voivat kuulua niin palovammapotilaat, kipukroonikot, turvotusongelmaiset, syöpäsairaat kuin CP-, halvaus-, autismi- ja hypotoniapotilaat.

Painevaate on tiukasti istuva tuote, jonka tarkoitus on tuottaa paine halutulle kehonalueelle. Kompressio- ja painetuotteiden vaikutukset perustuvat vaatteeseen
kontrolloidusti toteutettuun paineeseen. Sanaa “painevaate” käytetään yleisnimityksenä kompressiotuotteille tai tasaisen paineen tuotteille. Kompressiotuotteissa
paine on progressiivisesti aleneva eli voimakkain kehon distaaliosissa keventyen kehon keskiosaa kohden. Painevaatteissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudelta.

Paineen muodostuminen vaatteen avulla

Paine muodostuu vaatteeseen hoidettavan alueen ympärysmittojen ja vaatteen ympärysmittojen negatiivisesta suhteesta. Paine lasketaan tuotteeseen matemaattisesti Laplacen lakiin ja materiaalin venyvyys- ja palautumisominaisuuksiin perustuen.

Vaatteen tuottaman lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävän paineen mittayksikkönä käytetään elohopeamillimetrejä (mmHg). Tuotteen paineluokalla ilmoitetaan alin ja ylin paine, joiden välille todellinen paine muodostuu käytännössä. Tuotteen laskennallinen paine ei välttämättä toteudu samanlaisena elävässä kudoksessa johtuen kudoksen koostumuksen vaihtelusta. Mittatilaustuotteissa todellinen paine voidaan määrittää tarkemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Kompression hyötyvaikutus kehoon on sitä suurempi, mitä peittävämpi tuote on. Tuotteen antama todellinen paine voidaan mitata painemittarilla tuotteen ollessa puettuna. Mittauslaitteilla voidaan myös kontrolloida painetta käytön aikana.

Lymed®-tuotteiden kompressioluokittelu A-IV perustuu eurooppalaiseen esistandardiin ENV 12718/2001. Eri luokitukset ovat luotu pääasiallisesti helpottamaan kompressiotasoista puhumista, diagnoosimäärittelyjen tekemistä sekä työkaluksi julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Lääkinnällisissä kompressiotuotteissa, kuten Lymed®-tuotteissa, kompressiotaso on aina ilmoitettu elohopeamillimetreissä (mmHg), jolloin soveltaminen maakohtaisiin luokitteluihin ei ole ongelmallista. Lymed Oy:n tarjoamat tuoteryhmäkohtaiset painesuositukset perustuvat kirjallisuudessa määritettyihin soveltuvuussuosituksiin. Tuotteiden kompressioluokka tai painetaso valitaan vamman, sairauden tai hoidettavan alueen mukaan. Erikoistapauksissa samaan tuotteeseen on mahdollista rakentaa sekä eri painetasoja että progressiivisen ja tasaisen paineen yhdistelmiä.