Käyttöindikaatiot

Käyttöindikaatiot

Alasivuille kerätty teksti käyttöindikaatioista on tieteellisiin lähteisiin perustuvaa tietoa, joka on harkinnanvaraisesti hoitovastuullisen tahon sovellettavissa kunkin asiakkaan hoitohistoria huomioon ottaen. Painevaatteita suunnitellessa on lähtökohtaisesti tutustuttava painehoidon toimintaperiaatteisiin sekä hoidon tavoitteisiin. Lymed Oy ei ole hoidollisessa vastuussa painehoidon toteutuksesta eikä seurannasta. Lymed Oy ei myöskään vastaa tuotteen eikä palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulonmenetyksestä.

Lähteitä löydät sekä tekstien lopusta että tutkimukset-osiostamme!