Kompressiostandardien vertailu

Kompressiostandardien vertailua

Kompressiosukkien toimintamekanismin selittämiseksi on tehty monia tutkimuksia. Useimmissa tutkimuksissa mitataan kompression suuruutta sukan ollessa potilaan jalassa. Nämä mittaustulokset ovat uniikkeja eivätkä käy sovellettaviksi yleisesti. Euroopassa on kehitetty muutamia standardeja neutraalien ja sovellettavien testien suorittamiseen, kuten saksalainen RAL-GZG, ranskalainen AFNOR ja isobritannialainen BSI. Nämä standardit sisältävät tarkat proseduurit lääkinnällisten kompressiosukkien luokittelemiseksi. Standardien avulla markkinoilla olevat kompressiosukat saadaan keskenään vertailukelpoisiksi.

Esistandardi ENV 12718 luotiin Euroopan yhteiseksi standardiksi, mutta se ei saanut tarpeeksi kannatusta ja hylättiin lopulta kolmentoista vuoden jälkeen. Vain saksalainen RAL-GZG otti merkittävästi vaikutteita esistandardista, ja nykypäivänä RAL-standardi mukaileekin parhaiten Euroopan yhteiseksi tarkoitettua standardia.

Yhtenäistä standardia yritettiin luoda myös USA:n markkinoille. Lopulta standardisointiryhmä ei kuitenkaan pystynyt määrittelemään yhtenäistä metodia, mutta suostui valitsemaan Euroopan esistandardi ENV 12718:n vaatimukset käytettäviksi USA:ssa, lukuun ottamatta paineluokkien toleransseja. Koska RAL-GZG noudattaa lähimmin eurooppalaista esistandardia, voidaan todeta sen olevan käytetyin standardi lääkinnällisten kompressiosukkien sertifioinnissa ja testimetodina, joka takaa sukkien korkean laadun.

Lymed Oy noudattaa suoraan ENV 12718 eurooppalaiseen esistandardiin määritettyjä vaatimuksia.

EU:n esistandardin mukainen kompressiotasotaulukko

A Very Mild 10 – 14 mmHg 1.33 – 1.86 kPa
I Mild 15 – 21 mmHg 1.99 – 2.79 kPa
II Moderate 23 – 32 mmHg 3.06 – 4.26 kPa
III Strong 34 – 46 mmHg 4.53 – 6.13 kPa
IV Very Strong > 49 mmHg > 6.53 kPa

Ranskalainen kompressiotasotaulukko

I Mild 10 – 15 mmHg 1.33 – 1.99 kPa
II Moderate 15 – 20 mmHg 1.99 – 2.66 kPa
III Strong 20 – 36 mmHg 2.66 – 4.79 kPa
IV Very Strong > 36 mmHg > 4.79 kPa

Saksalainen kompressiotasotaulukko

I Mild 18 – 21 mmHg 2.39 – 2.79 kPa
II Moderate 23 – 32 mmHg 3.06 – 4.26 kPa
III Strong 34 – 46 mmHg 4.53 – 6.13 kPa
IV Very Strong > 49 mmHg > 6.53 kPa

Brittiläinen kompressiotasotaulukko

I Mild 14 – 17 mmHg 1.86 – 2.26 kPa
II Moderate 18 – 24 mmHg 2.39 – 3.19 kPa
III Strong 25 – 35 mmHg 3.33 – 4.66 kPa
IV Very Strong N/A N/A

Yhdysvaltalainen kompressiotasotaulukko

I Mild 15 – 20 mmHg 1.99 – 2.66 kPa
II Moderate 20 – 30 mmHg 2.66 – 3.99 kPa
III Strong 30 – 40 mmHg 3.99 – 5.32 kPa
IV Very Strong N/A N/A