Mittatilaus- vs. vakiokokoinen tuote

VALITSE TUOTE, JOSSA ON OIKEAN TASOINEN PAINE

Kompressio- ja painetuotteiden vaikutukset perustuvat oikean tasoiseen paineeseen, joka kompressiotuotteissa on siis progressiivisesti aleneva – voimakkain kehon distaaliosissa keventyen kehon keskiosaa kohden. Mitä peittävämpi tuote on, sitä voimakkaampi paineen vaikutus on. Painevaatteissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudelta.

 

Miten vertailen eri tuotteita?

Tärkein lähtökohta tuotteita vertailtaessa on se, onko tuote mittojen mukaan tehty vai vakiokokoinen. Tämä määrittää kompression ja paineen toteutumisen oikein. Markkinoilla on saatavana useita erilaisia paine- ja kompressiotuotteita.

 

Miten valitsen minulle sopivan painevaatevalmistajan?

Jokainen lääkinnällisten tuotteiden valmistaja, joka käyttää jotain olemassa olevista virallisista luokitusjärjestelmistä, mainitsee tuotteen kompressio- tai painehaarukan aina myös elohopeamillimetreissä (mmHg).

 

Mitä minun tarvitsee ymmärtää paineluokituksesta?

Eri paineluokitukset on luotu helpottamaan painetasoista puhumista, diagnoosimäärittelyjen tekemistä eri painetasoille sekä työkaluksi julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Lääkinnällisissä kompressiotuotteissa, eli terveydenhuollon apuvälineissä, taso on aina ilmoitettu elohopeamillimetreissä (mmHg), jolloin soveltaminen maakohtaisiin luokitteluihin ei ole ongelmallista.

Millaisia tuotteita on olemassa?

 

Mittatilaustuote

Täysin mittatilauksena tehty tuote

 • Asiakas mitataan palvelupisteessä
 • Tuote valmistetaan täysin yksilöllisten mittojen mukaan
 • Esim. Lymed-mittatilaustuotteet

Puolivalmis tuote

Tuote kustomoidaan muutaman mitan perusteella

 • Tuotekomponentit saattaavat olla olemassa
 • Käytettävät osat valitaan mittojen mukaan
 • Mahdollista myös valmiin tuotteen kustomointi muutaman mitan perusteella

 

Vakiokokoinen tuote

Tuotteen valinta muutaman mitan perusteella

 • Muutama mitta koon valintaa tukemaan
 • Suunniteltu sopimaan mahdollisimman monelle
 • Esim. Solidea -valmiskokoiset kompressiotuotteet

 

 

 

Valmiskokoisten tuotteiden koko valitaan asiakkaan muutaman vartalomitan perusteella, ja näissä mitat liikkuvat muutamien senttien haarukassa. Paine toteutuu eri voimakkuudella haarukan äärilaitoihin sijoittuneilla ihmisillä. Suurempikokoisella ihmisellä paine on suurempi, koska materiaali on suuremmassa venytyksessä.

Vakiokoisten tuotteiden paine (esim. sukka) muodostuu sen mukaan, minkä kokoinen jalka sukassa on sisällä suhteessa valmistajan ennalta määrittämään kootukseen. Tähän ei ole yleistä standardia tai ohjeistusta, jota kaikki valmistajat seuraisivat. On myös mahdotonta arvioida, onko vakiokoisten tuotteiden valmistajilla tämän lisäksi oikeaa tietoa kompression muodostamisesta.

Käyttäessä erityisesti korkean kompressiotason vakiokoisia tuotteita, on vaarana pahimmissa tapauksissa veritulppa, tulehdus tai suonikohjujen kehittyminen, ellei tuotteen istuvuutta varmisteta. Riski on erityisesti urheiluun suunnitelluilla tuotteilla, joita kuluttajat saavat ostaa ilman palvelua. Tutkimusten mukaan ainoastaan mittatilauksena tehty kompressiotuote toimii ja tuottaa halutun tuloksen (lähde: Born et al).

Kompressio- ja painevaatteiden toimivuus

Kompressio- ja painevaatteiden toimivuuteen vaikuttaa useampi eri tekijä lähtien tuotteen ominaisuuksista sen oikeaan käyttöön. Toimivan painehoidon takaamiseksi tuotteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat ilmoitetun kompressio- tai painetason toteutuminen potilaalla, kompression tai paineen voimakkuus sekä tuotteen käyttöaika. Vertaillessa eri tuotteita ja niiden toimivuutta kannattaa ensin perehtyä paineen toimintamekanismiin ja tekijöihin jotka tähän vaikuttavat sekä painevaatteen ja kompressiovaatteen eroihin. Painehoidosta on saatavilla paljon tietoa hoitohenkilökunnan käyttämissä tutkimusportaaleissa. Painehoitoa on käytetty eri tarkoituksiin jo 1950-luvulta lähtien ja ensimmäisiä käyttökohteita oli arpihoito. Tuotteita voidaan tehdä joko tasaisella paineella (esimerkiksi arpihoitoon) tai progressiivisesti alenevalla paineella, eli kompressiolla.

 

Oikean tasoinen paine

Kompressio- ja painetuotteiden vaikutukset perustuvat oikean tasoiseen paineeseen, joka kompressiotuotteissa on siis progressiivisesti aleneva – voimakkain kehon distaaliosissa keventyen kehon keskiosaa kohden. Mitä peittävämpi tuote on, sitä voimakkaampi kompression vaikutus on. Painevaatteissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudelta.

Kompressiosukkia tehdään eri vahvuisissa kompressioluokissa. Kompressiosukkia on saatavilla sekä ennaltaehkäisevässä kompressioluokassa A että lääkinnällisissä kompressioluokissa I-IV (euroopassa suosituin EU:n esistandardiin perustuva luokitus, muitakin on olemassa) . Virallisiin kompressioluokkiin I-IV kuuluvia tuotteita kutsutaan Suomessa lääkinnällisiksi kompressiosukiksi ja ulkomailla termeillä ”medical compression socks” tai ”therapeutic compression socks”. Lääkinnälliset tuotteet soveltuvat sairauksien ja vaivojen hoitamiseen ja niissä on aina ilmoitettu tuotteiden elohopeamillimetritasot (mmHg). Kompressiosukilla on useita kutsumanimiä. Ennaltaehkäisevän kompressioluokan sukkia (luokka A) kutsutaan usein termeillä ”tukisukat” tai ”lentosukat”. Termit ovat jääneet yleiseen käyttöön vanhoista kauppanimikkeistä. Termi ”kompressiosukka” kuvaa parhaiten tuotteiden käyttötarkoitusta ja on virallinen nimitys näille tuotteille.

Tärkein lähtökohta tuotteita vertailtaessa on se, onko tuote mittojen mukaan tehty vai vakiokokoinen. Tämä määrittää kompression ja paineen toteutumisen oikein. Markkinoilla on saatavana useita paine- ja kompressiotuotteita:

 • vakiokoisia tuotteita (näitä varten saatetaan ottaa muutama mitta vartalosta oikean koon määrittämiseksi, mutta tämä ei tee tuotteesta mittojen mukaan valmistettua),
 • puolivalmiita tuotteita (tuote on osittain vakiokoinen, ja se kustomoidaan muutaman vartalomitan mukaisesti),
 • täysin mittatilaustyönä tehdyt tuotteet (valmistetaan asiakkaan yksilöllisten vartalonmittojen ja -muotojen mukaan, esim. Lymed-tuotteet).

Valmiskokoisten tuotteen koko valitaan asiakkaan muutaman vartalomitan perusteella, ja näissä mitat liikkuvat muutamien senttien haarukassa. Paine toteutuu eri voimakkuudella haarukan äärilaitoihin sijoittuneilla ihmisillä. Suurempikokoisella ihmisellä paine on suurempi, koska materiaali on suuremmassa venytyksessä.

Vakiokoisten tuotteiden paine (esim. sukka) muodostuu sen mukaan, minkä kokoinen jalka sukassa on sisällä suhteessa valmistajan ennalta määrittämään kootukseen. Tähän ei ole yleistä standardia tai ohjeistusta, jota kaikki valmistajat seuraisivat. On myös mahdotonta arvioida, onko vakiokoisten tuotteiden valmistajilla tämän lisäksi oikeaa tietoa kompression muodostamisesta. Käyttäessä erityisesti korkean kompressiotason vakiokoisia tuotteita, on vaarana pahimmissa tapauksissa veritulppa, tulehdus tai suonikohjujen kehittyminen, ellei tuotteen istuvuutta varmisteta. Riski on erityisesti urheiluun suunnitelluilla tuotteilla, joita kuluttajat saavat ostaa ilman palvelua. Tutkimusten mukaan ainoastaan mittatilauksena tehty kompressiotuote toimii ja tuottaa halutun tuloksen (lähde: Born et al).

Jokainen lääkinnällisten tuotteiden valmistaja, joka käyttää jotain olemassa olevista virallisista luokitusjärjestelmistä, mainitsee tuotteen kompressiohaarukan aina myös elohopeamillimetreissä (mmHg). Eri paineluokitukset on luotu pääasiallisesti helpottamaan kompressiotasoista puhumista, diagnoosimäärittelyjen tekemistä eri kompressiotasoille sekä työkaluksi julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Lääkinnällisissä kompressiotuotteissa, eli terveydenhuollon apuvälineissä, kompressiotaso on aina ilmoitettu elohopeamillimetreissä (mmHg), jolloin soveltaminen maakohtaisiin luokitteluihin ei ole ongelmallista.

 

Tuotetestaukset

Moni lääkinnällisten kompressiotuotteiden valmistaja on virallinen apuvälinevalmistaja ja tuotteet testataan vuosittain tuotteiden testaamiseen erikoistuneissa, riippumattomissa tutkimuslaitoksissa (esim. Hochenstein Institute Saksassa). Näin taataan, että tuotteet mukailevat valmistajien ilmoittamia kompressio- ja painemerkintöjä ja sen, että tuotteet myös pitävät ilmoitetun kompression ja paineen. Nämä tuotteet kuuluvat usein julkisen terveydenhuollon korvattavuuden piiriin ja voidaan näin ollen todeta hoidollisesta näkökulmasta toimiviksi.

Urheilun puolella kompressiotuotteille ei ole laatuvaatimuksia paineen toteutumisen takaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että suurinta osaa urheiluun suunnitelluista kompressiotuotteista ei kontrolloida ulkopuolisin testauksin. Tutkimuslaitosten sivuilta löytyy tietoutta esimerkiksi kompressiosukille tehtävistä testeistä sekä standardeista. Näiden lisäksi erilaisilla painemittareilla voidaan myös todentaa tuotteen antama paine eri kohdista, kun tuote on puettuna. Tutkimusten mukaan ainoastaan mittatilauksena tehty kompressiotuote toimii ja tuottaa halutun tuloksen (lähde: Born et al). Uusimpien tutkimusten valossa voidaan myös todeta, että kompression vaikutus urheilijoilla on pääasiallisesti palautumisessa. Esimerkiksi itse suoritusta ne eivät paranna.