Tutkimukset

Tutkimukset

 

Kirjallisuutta

Suositeltavat julkaisut ja lähteet

 • J. Attard and S Rithalia. A review of the use of Lycra pressure orthoses for children with cerebral palsy. Int J Ther Rehabil. 2004; 11: 120-126. ResearchGate link.
 • Braid A. MacRae et al. 2011. Compression garments and exercise Garment considerations physiology and performance. Arbeitsphysiologie 09/2011;112(5):1783-95. PubMed link.
 • Dennis-Peter Born et al. 2013. Bringing Light into the Dark: Effects of Compression Clothing on Performance and Recovery. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2013, 8, 4-18. Link.
 • Grandin, T. 1992. Calming effects of deep touch pressure in patients with autistic disorder, college students, and animals. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2(1): 63-72.
 • Gray, Henry. 1918. Anatomy of the Human Body. Bartleby.com.
 • Hokkanen, Fröberg. Painevaatteen intensiivisen käyttöjakson vaikutus motorisesti taitamattomien lasten hieno- ja karkeamotoriikkaan. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016. Theseus-link.
 • Korpela, Janika; Lehtinen, Eeva. Fyysinen ja psyykkinen palautuminen kevytpainevaatetta käytettäessä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014-11-27T07:35:12Z. Theseus link.
 • Laukkanen, Marja. 2016. Painevaatteen merkitys arjessa – Yliliikkuvien nivelten aiheuttamat arjen haasteet ja painevaatteen käytöllä saavutetut muutokset. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus link.
 • Metsäranta, Lennu. Mittatilauspainehousujen vaikutukset palautumiseen kaksi vuorokautta hypertrofisen, maksimivoima- ja nopeusvoimakuormituksen jälkeen. Jyväskylän yliopisto, URN:NBN:fi:jyu-201505211948. Theseus-link
 • Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. 2005. Kompressiohoito. Suomenkielinen käännös alkuperäisestä julkaisusta EWMA – Position Document Understanding Compression therapy. Mietintö, PDF-muotoinen.
 • Väisänen, Tom. 2015. Lymfaturvotus ja sen hoito. PDF-opas.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978593/
 • Anzarut A, Singh P, Tredget EE, Rowe BH, Olson J. The effectiveness of pressure garment therapy for the prevention of abnormal scarring after burn injury: a meta-analysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009;62:77–84.
 • Li-Tsang CW, Feng B, Huang L, Liu X, Shu B, Chan YT, et al. A histological study on the effect of pressure therapy on the activities of myofibroblasts and keratinocytes in hypertrophic scar tissues after burn. Burns. 2015;41(5):1008–16.
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417905001336
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030541792300044X
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10340571/         EDS
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37194618/      EDS
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33353449/

 

Lue alta tutkimuskoonti kompressiovaatteiden biologisista ja fysiologisista vaikutusmekanismeista (Born et al. 2013):

Kompressiovaatteiden bio-jafysiologiset mekanismit

Muuta kirjallisuutta:

 • Lehto, Anne. 2010. Painevaatteen vaikutus haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyviin autismin kirjon ihmisiin. Tutkimusraportti.
 • Painevaatteella tehoa ja turvallisuutta urheiluun. Tekstiili-lehti nro. 4/2013, 10-11.
 • Painevaatteen pilottitesti. Testing Lab. 2011. Tekninen raportti.
 • Lennu, Metsäranta. 2012. Kompressioasujen vaikutukset aerobiseen suorituskykyyn, nopeuteen, tasapainoon ja laktaatin poistumiseen SM-liigatason jääkiekkoilijoilla. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän Yliopisto. Tutkielma.