Lymed-tuotteet

Lymed-tuoteryhmät

Lymed-mittatilaustuotteet valmistetaan alusta loppuun Suomessa. Sekä mittatilaus- että valmiskokoiset Lymed-tuotteet suunnitellaan Tampereella ja jokainen tuote on totuttua suomalaista Lymed-laatua. Vakiokoisten tuotteiden leikkuu- ja ompelutyötä tehdään Tampereen lisäksi myös Virossa. Kaikissa vakiokokoisissa Lymed-tuotteissa on ilmoitettu erikseen kyseisen tuotteen valmistusmaa.

 

LYMED SKIN

Painevaatteet arpihoitoon

Painehoitoa käytetään ennaltaehkäisevästi haavoille sekä ihosiirteille, joilla on pitkä parantumisaika ja joissa on hypertrofisten arpien syntymisen riski. Painevaatteet pitäisi ottaa käyttöön heti kun parantuva iho kestää optimaalista arvenhoitoon käytettävää painetta. Lymed valmistaa mittatilaustuotteita jokaiseen kehon osaan riippumatta vamman laajuudesta.

Arpihoitoon tarkoitettujen Lymed-painevaatteiden paine on rakennettu tasaisesti koko tuotteen laajuudelle. Lymed Skin-tuotteet ovat pääasiassa tehty mittojen mukaan. Tuotteita käytetään yksilölliseen arpihoitoon optimaalisella arvenhoitopaineella. Painevaatteita käytetään mm. leikkausarpien, palovammojen sekä ihonsiirteiden hoitoon.

LYMED COMPRESSION

Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Kompressiohoitoa tarvitaan aina kun henkilöllä on laskimoiden vajaatoimintaa, lymfaödeema, lipoedeema, laskimoperäinen säärihaava tai loukkaantumisesta ja leikkauksesta johtuva turvotus. Turvotus syntyy, kun kudoksissa solujen välitilaan kertyy nestettä. Kertymisen syynä voi olla imusuoniston tai pinta-laskimoiden vajaatoiminta tai kudosvaurio. Kompressiotuotteilla autetaan kehon luonnollista lymfakiertoa.

Turvotuksen ennaltaehkäisyä suositellaan istuma- ja seisomatyötä tekeville sekä matkakäyttöön lento-, juna- ja automatkoille. Ennaltaehkäisy on tärkeää myös raskauden aikana ja leikkausten jälkihoidossa. Lymed Compression-tuotteet ovat pääasiallisesti mittatilaustuotteita, joiden kompressioluokka valitaan potilaan oman hoitohenkilökunnan toimesta. Kompressiotuotteita käytetään mm. rintasyövän, reumantulehduksien sekä raskausajan turvotuksen hoidossa sekä veritulppien ja laskimovajaatoiminnan hoitona.

LYMED SENSE

Neurologiset painevaatteet

Lymed Sense-painevaatteilla helpotetaan mm. vartalon hallintaa ja hahmottamista sekä lisätään toiminnallisuutta ja hallittua liikkumista. Lymed Sense-neurologisia painevaatteita käytetään esimerkiksi CP-vammaisten, autistien, hypotoniasta kärsivien, halvaus- ja Erbin pareesipotilaiden kuntouttamisessa sekä muissa lasten ja aikuisten neurologisissa fysio- ja toimintaterapioissa. Lymed Sense-neurologisia painevaatteita käytetään mittatilaustuotteina myös kivun hoitoon ja hallintaan (mm. CRPS).

Lymed Sense-tuotteita voidaan räätälöidä eri tavoitteita varten sekä tukemaan arjesta suoriutumista. Yleisimpiin erikoisratkaisuihin kuuluvat mm. erinäiset lastataskut, vetoremmit, paikalliset lisäpaineratkaisut sekä muut toiminnallisuutta tukevat lisäominaisuudet.

LYMED INTERIM & LIGHT

Kevyt- ja ensipainevaatteet

Lymed Interim & Light-tuotteet ovat vakiokokoisia kevyitä tasaisen paineen vaatteita. Tuotteita voidaan käyttää arpihoidossa ennen mittatilaustuotteiden tilaamista, jolloin varsinaista painehoitoa ei vielä voida aloittaa avonaisten ihoalueiden vuoksi sekä varsinaiseen painehoitoon totuteltaessa. Lymedin kevyt- ja ensipainevaatteet voivat saavuttaa 10-18 mmHg teoreettisen paineen, jolla on todettu olevan hyötyjä hypertrofisten arpien alkuvaiheen ehkäisyssä. Kevyt- ja ensipainevaatteet ovat valmiskokoisia tuotteita, mutta haluttuun painetasoon voidaan kuitenkin hieman vaikuttaa kokovalinnalla.

Lymed Interim & Light-vakiokokoisia tuotteita voi käyttää helppona apuna mittatilaustuotteiden rinnalla kipuhoidossa. Näiden tuotteiden käyttö, muun muassa CRPS-oireyhtymän hoidon yhteydessä, toimii niin sanottuna stimulaatiohoitona.

LYMED POST-OP

Post-operatiiviset tukivaatteet

Lymed Post-Operation-tuotteet ovat vakiokokoisia tuotteita, joita käytetään erilaisten leikkausten jälkihoidossa poistamaan ja ehkäisemään turvotusta, mustelmia sekä lievittämään leikatun alueen kipua. Tuotteet toimivat myös kuntoutuksen tukena kun liikeradat laajentuvat turvotuksen poistuessa. Useat lähteet toteavat, että post-operatiivisilla painetuotteilla leikkauksesta toipuminen on nopeampaa, sillä ne estävät turvotuksen muodostumista ja poistavat jo operoidulle alueelle kerääntynyttä ylimääräistä nestettä.

Kirurgisten operaatioiden jälkihoidossa post-operatiivisia tuotteita käytetään turvotuksen poiston ohella myös kudoksen kiinnittymisen apuna. Tavallisimpia käyttökohteita ovat rasvanpoistot, rintojen korjausleikkaukset sekä kasvojen ja vatsan alueen toimenpiteet.

Turvallisen käytön takaamiseksi Lymed kannustaa kriittisyyteen käyttäjän mittojen soveltuvuudesta vakiokokoisten tuotteiden mitoitukseen. Liian löysä vaate ei tutkimustiedon valossa ole hyödyllinen ja toisaalta väärään paikkaan kohdistettu liiallinen kireys aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen. Lähtökohtaisesti Lymed suosittelee aina mittatilaustuotteen käyttöä optimaalisen hoidon takaamiseksi.

LYMED WELL-BEING

Painevaatteet hyvinvointiin

Lymed Well-being-hyvinvointituotteet lisäävät tietoisuutta omasta kehosta ja sen toiminnasta ja auttavat näin vähentämään jännitys- ja kiputiloja sekä virheasentoja. Tuotteet ovat tehty jokapäiväiseen käyttöön eivätkä ne estä tai rajoita liikkuvuutta. Painevaate vahvistaa ihoreseptoreidemme välittämiä viestejä aivoihimme: aktiivinen viestinvälitys tarkoittaa paremmin aktivoituvia lihaksia, jolloin keho saa jatkuvasti tietoa ja käskyjä hakeutua luonnolliseen, sitä kuormittamattomaan asentoon eli näin ryhtimme sekä liikkeemme laatu paranee.

Lymed Well-being-tuotteilla tuetaan myös aineenvaihduntaa ja ennaltaehkäistään nesteiden kerääntymistä. Lymed Well-being-hyvinvointituotteet erottautuvat muista ryhtituotteista olemalla mittatilaustuotteita, joilla taataan tuotteiden istuvuus ja toimivuus.

LYMED SPORT

Painevaatteet urheiluun

Lymed Oy valmistaa Lymed Sport- painevaatteita urheiluun. Painevaate parantaa urheilijan kehonhahmotusta ja mahdollistaa kehon voimavarojen paremman hyödyntämisen. Urheiluun suunnitelluilla paine- ja kompressiovaatteilla voidaan korjata kehon virheasentoja, vanhojen vammojen aiheuttamia ongelmia sekä edistää palautumista. Lymed Sport -tuotteet eroavat muista Lymed-tuotteista poikkeuksellisella laji- ja tarvekohtaisella suunnittelulla sekä urheilullisella ulkonäöllä.

Kaikki tuoteryhmän tuotteet ovat yksilöllisesti valmistettuja Tampereella. Lymed Oy:n kattavan kehitystyön tuloksena pystymme palvelemaan erityisesti paraurheilijoita.

Lymed Sport- tuotteita pystytään toimittamaan myös pikatilauksena esimerkiksi loukkaantumisten tai leikkausten jälkihoitoon, jolloin painehoito saadaan välittömästi toteutettua ja toipuminen vammasta alkaa heti.

LYMED ANIMAL

Yksilölliset, lääkinnälliset painevaatteet eläimille

Painevaatteita käytetään koirien rauhoittamiseen ja keskittymisen parantamiseen, myös suorituksen aikana, sekä stressaavista tilanteista toipumiseen. Tuotteet soveltuvat suoritusten ja työtehtävien jälkeiseen palautumiseen. Lymed Dog -tuotteilla voidaan vaikuttaa erilaisiin neurologisista vaivoista johtuviin ongelmiin. Lymed Dog -tuotteiden käyttökohteita voivat myös olla mm. paukkuherkkyys, pelkotilat, ahdistus tai ylivilkkaus.

Lymed Dog -painevaatteilla pystytään vaikuttamaan eläimen lihastonukseen, vaikuttaen näin kehonhallintaan. Painevaatteiden avulla voidaan lieventää akuuttia tai kroonista kipua sekä tukea post-operatiivista toipumista. Painevaate sopii käytettäväksi työkaluna koiran koulutuksessa. Oikein käytettynä, ja tapauksesta riippuen, painevaate voi tukea koulutusprosessia esimerkiksi tasaamalla eläimen äärimmäisiä reaktioita ja tunnetiloja.

Lue lisää tuotekokonaisuuksista ja tuotteiden saatavuudesta Lymed Animal-sivuilta: www.lymedanimal.com!

Lymed-verkkokauppa

Tilaa vakiokokoiset tuotteet helposti verkosta!