Tuotteiden kierrätys

Tuotteiden kierrätys

Lähetä käyttämättömät tuotteesi hyväntekeväisyyteen!

Lymed vastaanottaa hyväkuntoisia paine- ja kompressiotuotteita hyväntekeväisyyttä varten. Lymed arvioi lahjoitetut tuotteet ja toimittaa ne itse projektikumppaneille, jotka huolehtivat tuotteiden käytöstä ja jatkokoulutuksesta. Lähetämme vain laadukkaita tuotteita jatkokäyttöön.

Lahjoituksemme ovat linjassa EU:n ja WHO:n lahjoitussäännöksien kanssa, joten tutustuthan ohjeisiin ennen tuotteiden lähettämistä meille.

Lähetä lahjoitustuotteet omakustanteisesti osoitteella:

Lymed Oy
Hyväntekeväisyystoiminta
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 Tampere

tai palauta tuote Lymed Oy:n myymälään (arkisin 8-16). Lymed ei voi osallistua tuotteiden lähetyskustannuksiin.

 

Ohjeet tuotteen lähettämistä kierrätystä varten:

  • Otamme vastaan käytöstä poistettuja paine- ja kompressiotuotteita sekä niihin liittyviä apuvälineitä lähetettäväksi jatkokäyttöön.
  • Otamme vastaan myös muiden valmistajien tuotteita.
  • Emme ota vastaan rikkinäisiä tai likaisia tuotteita.
  • Poista nimesi/pesulappu tuotteesta.
  • Pese tuote ennen lähetystä.

 

Mitä Lymed tekee tuotteille:

  • Lymed poistaa tuotteessa mahdollisesti olevat henkilötiedot ennen kierrätykseen luovuttamista.
  • Lymed arvioi tuotteen kunnon ja käyttötarkoituksen.
  • Lymed tuottaa tuotevalintaa varten ohjeistuksen englanniksi.
  • Lymed toimittaa pakkauslistat ja käyttöohjeet projektikumppanilleen tuotteiden luovutusta varten.
  • Lymed pakkaa ja lähettää tuotteet omalla kustannuksellaan projektikumppanilleen. Kustannuksiin on osallistunut vuosina 2018-2020 Varova Oy, joka on antanut alennusta kuljetushinnoista hyväntekeväisyyttä varten.

 

Lymed-tuotteiden jälleenkäyttö

Lymed Oy:n yhteistyö LIHDA:n kanssa

Lymed on osallistunut LIHDA-projektiin vuodesta 2018 asti lähettämällä käytettyjä paine- ja kompressiovaatteita sekä muita lymfaterapian apuvälineitä kohdemaihin LIHDA:n kautta. Lähetä meille käytettyjä, hyväkuntoisia Lymed-tuotteita, muiden valmistajien kompressiotuotteita tai muita lymfaterapiassa käytettäviä apuvälineitä: toimitamme ne eteenpäin LIHDA-projektia varten. Lue lisää projektiyhteistyöstämme täältä.

Lääkinnällisten laitteiden kierrätys ja jatkokäyttö

Suuri osa käytöstä poistuvista lääkinnällisistä laitteista tuhotaan käytön jälkeen. Lymed Oy pyrkii, että sen valmistamat tuotteet, joissa on käyttöikää vielä jäljellä tarpeen päättymisen jälkeen, lähettäisiin takaisin Lymed Oy:lle jatkokäsittelyyn hyväntekeväisyyttä varten. Lääkinnällisiä laitteita ovat laitteet ja instrumentit, joita käytetään potilaan hoidossa tai jotka ovat jollain tavalla yhteydessä potilaan hoitamiseen.

Kehittyvissä maissa (matalan ja alemman keskitulotason maat, Maailman pankin neliporrasasteikko) on jatkuva tarve hyvässä kunnossa oleville lääkinnällisille laitteille. Noin 70 % kehittyvien maiden kaikista lääkinnällisistä laitteista on saatu kansainvälisillä lahjoituksilla tai ulkomaisen valtion tukemana (MedTechEurope 2018). Kiertotalous on vielä vähäistä lääkinnällisten laitteiden kohdalla hankalien säännöksien, laitteiden erikoisuuden sekä lahjoittamisen rahoituksen takia. Ongelmana usein myös on, että lääkinnällisiä laitteita ei osata käyttää oikein tai niiden käyttöön ei ole resursseja.

Lahjoittaessa laitteita on huomioitava monia lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita koskettavia sääntöjä ja asetuksia, joista lahjoittajan tulee olla selvillä. Sekä Maailman terveysjärjestö (WHO) että Euroopan unioni ylläpitää sääntöjä ja säädöksiä lahjoittamiseen liittyen. Lisäksi lähes jokaisella lahjoituksia vastaanottavalla maalla on omat lääkinnällisten laitteiden lainsäädännöt ja maahantuontia koskevat lait.

WHO:n periaatteiden mukaan kaikkien lääkinnällisten laitteiden on täytettävä ne turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset, jotka valmistaja on niille osoittanut. Valmistajan vaatimusten lisäksi laitteiden tulee täyttää kansainvälisten järjestöjen kuten Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähköteknisen komission (IEC) ja Euroopan unionin vaatimukset ja standardit. Jos laitteissa havaitaan puutteita tai niitä ei ole hyväksytty, laitteita ei saa lahjoittaa.

Euroopassa lääkinnällisten laitteiden säädöksistä vastaa Euroopan Unioni. Lääkinnällisiä laitteita koskettavia regulaatioita ja asetuksia ovat vielä toistaiseksi voimassa oleva lääkinnällisten laitteiden direktiivi 93/42/ETY sekä implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi 90/385/ETY. Uusi Medical Device -asetus (MD-asetus) 2017/745/EU sekä 2017/746/EU, jotka on julkaistu vuonna 2017. EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksessa mainitaan, että laitteen valmistaja on se taho, joka joko valmistaa tai kunnostaa laitteen täysin. Molemmissa tapauksissa laitteesta täytyy tulla asetuksen vaatimusten mukainen. Tällöin laitteen käyttöikä alkaa uudelleen.