Toimintaympäristömme

Toimintaympäristömme

Vastuulliseen yrityskulttuuriin kuuluu eettisiä vaatimuksia, jotka koskevat koko yrityksen henkilöstöä sekä yhteistyöosapuolten toimintaa. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle sekä luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle.

 

Sosiaalinen media

Lymed Oy:n viralliset kommunikaatiokanavat ovat:

  • Yrityksen viralliset sähköpostiosoitteet
  • Yrityksen virallinen sivu www.lymed.fi
  • Facebook-tilimme
  • Yrityksen virallinen sivu www.lymedanimal.com
  • Lymed Oy:n lähettämä virallinen uutiskirje
  • Yrityksen virallinen Vimeo-tili www.vimeo.com/lymed
  • Yrityksen virallinen Dropbox-tili
  • Joillekin yrityksen edustajille perustetut LinkedIn-tilit

Muut mediat tai yhteisöt (esimerkiksi blogit, nettisivut, podcastit, tilit, sivut tai ryhmät ja jne.) liittyen Lymed Oy:hyn, sen toimintaan, tuotteisiin, palveluihin tai yksiköihin eivät ole virallisia Lymed Oy:n kommunikaatiokanavia. Lymed Oy ei tue muita kuin virallisia kommunikaatiokanaviaan.

Lymed Oy:n virallinen edustaminen sosiaalisessa mediassa on luvanvaraista toimintaa. Mikäli aikeissa on perustaa Lymed Oy:n toimintaan, tuotteisiin, palveluihin tai yksiköihin liittyvä ulkopuolinen blogi, nettisivu, podcast, tili, sivu, ryhmä tai muu vastaava on otettava yhteys Lymed Oy:n edustajaan välittömästi.

Lymed Oy ei allekirjoita tai ota vastuusta mistään sisällöstä, jonka yhteistyökumppani tai kolmas osapuoli on luonut (käyttäjän luoma sisältö, UGC). Tähän kuuluu sekä yhteistyökumppanin tai kolmannen osapuolen generoima teksti sekä tiedostot (esimerkiksi, mutta ei rajoittuen: videot, kuvat, äänitiedostot, ohjelmatiedostot tai dokumentit). Tilanteessa, jossa Lymed Oy:n toiminta, tuotteet tai palvelut ovat keskustelun kohteena, on Lymed Oy asettanut ohjeistuksia, joita kaikkien osapuolien kannattaa turvallisuussyistä noudattaa. Tämä ohjeistus on saatavilla Lymed Oy:stä pyydettäessä.

 

Henkilöstö

Lymedissä kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti.

Vastuu hyvästä ja innostavasta työympäristöstä on yhteinen ja kaikkien mielipiteitä on kunnioitettava. Suhtaudumme toisiimme luottavaisesti emmekä hyväksy syrjintää tai ahdistelua. Työyhteisössämme kaikista työasioista käydään suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua.

Toimintatapojamme jatkuvasti kehittämällä pyrimme muodostamaan turvallisen, terveellisen ja hallitun työympäristön. Toimimme kaikkien työtapaturmia ja terveysriskejä aiheuttavien uhkien eliminoimiseksi. Kannustamme henkilöstöä toimimaan sekä työssä että vapaa-aikana ympäristön ja terveyden kannalta vastuullisesti.

Jokainen lymediläinen vastaa omista päätöksistään ja toiminnastaan. Työskentelemme tehokkaasti, turvallisesti ja rehellisesti. Olemme luottamuksen arvoisia ja kukin osaltamme vastaamme yrityksen omaisuuden asianmukaisesta käytöstä. Lymedin työntekijät eivät saa osallistua toimiin, jotka voivat heikentää joko työntekijän tai yrityksen nauttimaa luottamusta. Kukaan ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä yrityksen tai kilpailuaseman kustannuksella.

 

Liiketoiminta

Kannattavuus ja kilpailukyky ovat Lymedin toiminnan lähtökohtia. Tavoitteemme on vastata asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja joustavasti. Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle. Eettisesti kestävä toiminta vahvistaa uskottavuutta ja tukee asiakkaittemme, kumppaniemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmien luottamusta yritykseemme. Kehitämme tuotteita ja palveluja jatkuvasti osallistumalla kehitysprojekteihin ja tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Lymed noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja muita yhteiskunnallisia normeja sekä hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa. Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Asiakkaiden tarpeet, odotukset ja vaatimukset luovat perustan tuotteidemme ja palvelujemme ominaisuuksille sekä asiakaspalvelullemme.

Ympäristöasiat ovat olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja –säännöksiä ja olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla ympäristötehokkuutta ja ehkäisemällä saastumista.

Vieraanvaraisuutemme on aina kohtuullista emmekä ota ulkopuolisilta vastaan lahjoja, korvauksia tai muita etuisuuksia, jotka saattavat olla lain vastaisia tai jotka voisivat vaikuttaa työn ammattimaiseen hoitamiseen. Viestintämme ja markkinointimme on avointa ja totuudenmukaista.

 

Ympäristö

Tavoitteemme on harjoittaa ympäristövastuullista elinkeinotoimintaa ottamalla huomioon ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. Kestävän kehityksen periaatteella pystymme olemaan luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme ja viihtyisä työpaikka henkilöstöllemme tinkimättä kuitenkaan liiketoimintamme kannattavuudesta ja kehittämisestä.

 

Kierrätysprojekti

Valmistamamme tuotteet ovat hyvin kestäviä ja pyrimme jatkamaan niiden elinkaarta kierrättämällä. Kotimaan tuotelähetysten mukana vetoamme tuotteen loppukäyttäjää lähettämään hyväkuntoisen tuotteen takaisin meille ja me lähetämme sen edelleen hyväntekeväisyyteen.

 

”Emme peri luontoa vanhemmiltamme, vaan se on lainassa lapsiltamme.”