Vastuut ja tuotevalinnat

Lymed » Lymed Oy – Painevaatteet » Vastuut ja tuotevalinnat

Tuotevalinnan vastuu

Mikäli olet epävarma tuotteen käyttötarkoituksesta, sen käytöstä tai sopivuudesta, ota yhteys hoitohenkilökuntaasi tai lääkäriisi. Sopimattomuusongelmista kantaa vastuun asiakas ja onkin erittäin tärkeää varmistaa jo etukäteen, että tuote on tarkoitukseen soveltuva. Emme ota vastuuta esimerkiksi mahdollisista yhteensopivuusongelmista jo olemassa olevien muiden paine- ja kompressiotuotteiden kanssa.

Lymed Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Lymed Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

 

Vastuu vahingoista

Lymed Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Lymed Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Lymed Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Lymed Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle Lymed Oy:n tuotteiden oston tai käytön yhteydessä kaikista sen markkinapaikoistaan tai sen takia, ettei Lymed Oy tai sen markkinapaikat eivät ole käytettävissä.

Lymed Oy ei myöskään takaa verkkokaupan virheetöntä ja täydellistä toimivuutta kaikkina aikoina. Pidätämme oikeuden virheisiin, epätarkkuuteen tai tapahtumiin, joita on voinut esiintyä verkkokauppaa päivitettäessä tai ladattaessa.

 

Yritysasiakkaiden lisäehdot

Lymed Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Lymed Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankittujen tuotteiden takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Lymed Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen myyntipakkauksesta päättää takuun ja myyjän vastuun, ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Lymed Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Lymed Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Lymed Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Lymed Oy:n sopimusehtojen kanssa.

 

Immateriaalioikeudet

Lymed Oy:n verkkokauppa, verkkosivut sekä markkinointimateriaalit ja niiden sisältämä aineisto ovat Lymed Oy:n ja mahdollisten kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Lymed Oy:n verkkokauppa ja sen sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen (mukaan lukien aineiston myyminen tai johdannaisteosten laatiminen) on kiellettyä.

Lymed Oy:n markkinapaikkojen sisältöjen kaikki oikeudet kuuluvat Lymed Oy:lle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.